CVPG @ NWPU
中文 | English

Leader

...

Qing Wang

: Ph.D, Professor
: Room 210, SoSC Building, Changan Campus, NWPU
:
:

Intro: Dr. Qing Wang is now a Professor and Ph.D. supervisor in School of Computer Science, Northwestern Polytechnical University. He graduated from Department of Mathematics, Peking University, in 19 View Detail>>

Faculty

...

Guoqing Zhou

: Ph.D, Associate Professor
: Room 216, SoSC Building, Chang'an Campus, NWPU
:
:
...

Zhaolin Xiao

: Ph.D, Joint research fellow
: School of Computer Science, Xi'an University of Technology
:
:
...

Xue Wang

: Ph.D, Lecturer
: Xi'an Shaanxi
:
:

Doctor

...

Zexing Du

: Ph.D Candidate
: 2020-09-01
:
...

Xin Huang

: Ph.D Candidate
: 2020-09-01
:
...

Zhongyun Hu

: Ph.D Candidate
: 2019-03-06
:
...

Yaning Li

: Ph.D Candidate
: 2018-09-01
:
...

Zhengxi Song

: Ph.D Candidate
: 2018-03-06
:
...

Qi Zhang

: Ph.D Candidate
: 2015-09-01
:

Master

...

Mengqing Yue

: Postgraduate
: 2020-09-01
:
...

Xiaoyi Wei

: Postgraduate
: 2020-09-01
:
...

Zhongyan Qiao

: Postgraduate
: 2020-09-01
:
...

Guangcan Xu

: Postgraduate
: 2020-09-01
:
...

Xuying Liu

: Postgraduate
: 2020-09-01
:
...

Riqiang Jin

: Postgraduate
: 2020-09-01
:
...

Hancheng Wang

: Postgraduate
: 2019-09-01
:
...

Qian Li

: Postgraduate
: 2019-09-01
:
...

Xia Sun

: Postgraduate
: 2019-09-01
:
...

Hao Yu

: Postgraduate
: 2019-09-01
:
...

Yang Dou

: Postgraduate
: 2019-09-01
:
...

Lei Yuan

: Postgraduate
: 2018-09-01
:
...

Libing Yang

: Postgraduate
: 2018-09-01
:
...

Weicheng Xiang

: Postgraduate
: 2018-09-01
:
...

Qi Wu

: Postgraduate
: 2018-09-01
:
...

Weilun Pang

: Postgraduate
: 2018-09-01
:
...

Ying Feng

: Postgraduate
: 2018-09-01
:

Alumni

...

Dr. Hao Zhu

: Ph.D
: 2014-09-01
: 2010-01-01
:
: Huwei (Beijing)
...

Dr. Lipeng Si

: Lecture
: 2010-04-01
: 2010-01-01
:
: School of Computer Science and Engineering, Xi'an Technological University (Xi'an)
...

Bao Wang

: Master
: 2017-09-01
: 2010-01-01
:
: JD.com (Beijing)
...

Sun Zhiwen

: Master
: 2017-09-01
: 2010-01-01
:
: To be continued
...

Xiaoming Sun

: Master
: 2017-09-01
: 2010-01-01
:
: AVIC 601 (Shenyang)
...

Xianqiang Lv

: Master
: 2017-09-01
: 2010-01-01
:
: PhD Candidate @ HK CityU
...

Beibei Liu

: Master
: 2016-09-01
: 2010-01-01
:
: Zhejiang Power Co Ltd, State Grid
...

Jinbo Ling

: Master
: 2016-09-01
: 2010-01-01
:
: HUAWEI (Xi'an)
...

Mantang Guo

: Master
: 2016-09-01
: 2010-01-01
:
: Ph.D Candidate @ HK CityU
...

Yihan Gao

: Master
: 2016-09-01
: 2010-01-01
:
: AVIC 631 (Xi'an)
...

Ailsa Yingying Dong

: Master
: 2016-09-01
: 2010-01-01
:
: HUAWEI (Dongguan)
...

Yu Ding

: Master
: 2016-09-01
: 2010-01-01
:
: HUAWEI (Wuhan)
...

Qian Liu

: Master
: 2015-09-01
: 2010-01-01
:
: Tencent(Shenzhen)
...

Wanxin Qu

: Master
: 2015-09-01
: 2010-01-01
:
: CASIC(Beijing)
...

Dongyue Han

: Master
: 2015-09-01
: 2010-01-01
:
: Tenth Institute of telecommunications technology
...

Wang Zeng

: Master
: 2014-09-01
: 2010-01-01
:
: China UnionPay (Shanghai)
...

Chunping Zhang

: Master
: 2014-09-01
: 2010-01-01
:
: Microsoft (Suzhou)
...

Zhao Ren

: Master
: 2014-09-01
: 2010-01-01
:
: Pursuing Ph.D degree in University Augsburg, Germany
...

Shuhang Tang

: Mater
: 2013-09-01
: 2010-01-01
:
: NetEase(Hangzhou)
...

Shu Han

: Master
: 2013-09-01
: 2010-01-01
:
: Bank of China (Shenzhen)
...

Xiang Fan

: Master
: 2013-09-01
: 2010-01-01
:
: JD.com (Beijing)
...

Xue Xiong

: Master
: 2012-09-01
: 2010-01-01
:
: 7105 (Chengdu)
...

Bangdao Xu

: Master
: 2012-09-01
: 2010-01-01
:
: AVIC 631 (Xi'an)
...

Teng Wang

: Master
: 2012-09-01
: 2010-01-01
:
: Amazon (Beijing)
...

Degang Yang

: Master
: 2011-09-01
: 2010-01-01
:
: Horizon (Beijing)
...

Xiujun Chen

: Master
: 2011-09-01
: 2010-01-01
:
: Alibaba (Beijing)
...

Yuefeng Chen

: Master
: 2010-09-01
: 2010-01-01
:
: Alibaba (Hangzhou)
...

Chao Ji

: Master
: 2009-09-01
: 2010-01-01
:
: Tencent (ShenZhen)